Odkryj Krainę Vesny

Przestrzeń wielu możliwości

Oferta

POZNAJ NAS

Vesna stowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne

Działamy dla  społeczności lokalnych powiatu brzeskiego i wspólnie z mieszkańcami przygotowujemy a następnie realizujemy atrakcyjne  formy integracji międzypokoleniowej, edukacji i profilaktyki zdrowia.

Organizujemy wyprawy górskie i wycieczki krajoznawcze. Promujemy lokalne atrakcje turystyczne i dziedzictwo naszego regionu. Główny obszar naszej działalności to turystyka i profilaktyka zdrowia. Zbudowaliśmy własną osadę turystyczną pod nazwą „Kraina Vesny” z atrakcyjnymi strefami do prowadzenia edukacji międzypokoleniowej a także warsztatów z elementami pedagogiki zabawy dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

W Krainie Vesny mamy swoją siedzibę z częścią administracyjno-organizacyjną. Tu  prowadzimy także Międzypokoleniowe  Centrum Wolontariatu, w którym najliczniejszą grupę stanowią seniorzy angażujący się w powstawanie eko osady, a także w wolontariat dla przyrody na turystycznych szlakach.

Naszą nową aktywnością jest Uniwersytet Ludowy Naturoterapii, którego oficjalna inauguracja odbyła się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Uniwersytetów Ludowych w Krainie Vesny w czerwcu 2023 roku, w  10. roku naszej działalności.

czytaj więcej

Znak jakości

OSADA TURYSTYCZNA

Kraina Vesny

To miejsce, które powstało w ramach realizacji trzyletniego projektu, który pozwolił Veśnie rozwinąć skrzydła, bo jego założeniem było zbudowanie stabilnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego poprzez przygotowanie perspektywicznych  planów działania i finansowania, podniesienie standardów pracy i zarządzania. W ramach projektu rozpoczęto budowę Senior Osady, której nazwę w trakcie realizacji zmieniono na: „Kraina Vesny”.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  wybudowano 2 pasywne budynki warsztatowe w technice szkieletowej, wykonano podjazd do budynków oraz parking, wytyczono i nawieziono ścieżki komunikacyjne, postawiono wiatę edukacyjną oraz wyposażono ją w stoły i ławy, wykopano studnię głębinową, założono ogród społeczny poprzez nasadzenia roślin i utworzenie stref tematycznych, zamontowano eko oczyszczalnię,  zainstalowano fotowoltaikę, opracowano strategię i utworzono stronę www.

czytaj więcej

Oferta

Oferta dla dzieci

Dla dzieci

Dzieciom zapewniamy zabawę w zielonej przestrzeni lasu, organizujemy wciągające warsztaty i animacje z elementami pedagogiki zabawy, wzmacniające funkcje poznawcze. Stawiamy na multisensoryczność.

czytaj więcej

Dla seniorów

Dla seniorów

Integrację i zajęcia w zielonej przestrzeni ogrodu. Organizujemy warsztaty m.in. zdrowia, artystyczne, kulinarne i animacje z elementami hortiterapii i muzykoterapii.

czytaj więcej

Dla NGO i biznesu

Dla NGO i biznesu

Wyjątkowe oferty: wizyty studyjne i mentoring, plenerowe warsztaty rozwojowe, wolontariat, w tym pracowniczy, warsztat kreatywności, trekkingi mentalne, wynajem przestrzeni.

czytaj więcej

Aktualności

Sklep

Już niedługo produkty marki: „Piwniczka Krainy Vesny”.